AdBlue systeem

Het AdBlue systeem voor het uitlaatsysteem van de vrachtwagen zorgt voor het omzetten van stikstofdioxiden (NOx) in stikstof en water. Dit zorgt voor een schonere verbranding en is dus beter voor het milieu. Onder de categorie AdBlue systeem verkopen wij onder andere de toevoer voor de ureuminspuiting met de DNOX-pompmodule en het DNOX doseersysteem voor de ureum inspuiting. Ureum is het product dat de omzetting van NOx in stikstof en waterstof voorziet. De onderdelen zijn allebei van het kwaliteitsmerk Bosch.

Aan het laden
Aan het laden