LET OP: onze bankrekening is onlangs gewijzigd. We willen je erop wijzen dat het oude rekeningnummer binnenkort niet meer actief zal zijn. Om vertragingen of misverstanden te voorkomen, vragen we je om je administratie zo snel mogelijk bij te werken.Bekijk hier onze nieuwe bankgegevens.

Privacy- en cookiestatement

Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

De privacy- en cookiestatement geldt voor iedereen die de webshop van Intertruck bezoekt bezoekt. je dient jezelf ervan bewust te zijn dat Intertruck Benelux B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy- en cookiestatement van andere sites en bronnen. Door akkoord te gaan met de cookie melding op onze website, geef je aan het privacy- en cookiestatement te accepteren.
Intertruck Benelux B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Intertruck Benelux B.V. gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Beheer website

De website intertruck.com staat onder beheer van Intertruck Benelux B.V. De contactgegevens zijn terug te vinden op onze contactpagina.

Gegevens van bezoekers

Persoonsgegevens die wij verwerken

Intertruck Benelux B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@intertruck.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Intertruck Benelux B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Uitvoeren van overeenkomsten met jou.
 • Het doen van gerichte marketingacties.
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Intertruck Benelux B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Intertruck Benelux B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Intertruck Benelux B.V. verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wat is een cookie?

Intertruck maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken zoals web beacons en Javascript bibliotheken (hierna: cookies). Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Intertruck maakt gebruik van noodzakelijke, analytische, functionele en advertentie cookies.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn vereist voor een goede functionaliteit van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld in ons systeem. Gewoonlijk worden deze cookies ingesteld door jouw acties in je aanvragen voor onze diensten. Voorbeelden van deze acties zijn inloggen, formulieren invullen of jouw privacyvoorkeuren instellen. Het is mogelijk om je browser deze cookies te laten blokkeren, maar sommige delen van onze website werken mogelijk niet correct wanneer deze worden geblokkeerd.

Analytische cookies

We gebruiken analytische cookies om statistische informatie over onze website te verstrekken - ze worden gebruikt voor prestatiemeting en verbetering.
Deze categorie wordt ook wel Analytics genoemd. Activiteiten zoals het tellen van paginabezoeken, laadsnelheid van pagina's, weigeringspercentage en technologieën die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze site zijn opgenomen in deze categorie.

Functionele cookies

We gebruiken deze cookies om de functionaliteit te verbeteren en personalisatie mogelijk te maken, zoals live chats, video's en het gebruik van sociale media.
Deze cookies kunnen worden ingesteld door onszelf of door onze externe serviceproviders, wiens digitale services we hebben toegevoegd. Als je deze cookies niet toestaat, werken sommige van deze functies mogelijk niet correct.

Marketing (Tracking) cookies

Deze cookies worden via onze site geplaatst door onze advertentiepartners.
Deze cookies kunnen door externe bedrijven worden gebruikt om een basisprofiel van jouw interesses te maken en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze identificeren je browser en je apparaat. Als je besluit deze cookies niet toe te staan, wordt je niet gevolgd door onze gerichte advertenties op andere websites.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Intertruck Benelux B.V. Tevens heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben kenbaar te maken en naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@intertruck.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), identiteitsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wanneer wij jouw verzoek ontvangen zullen wij hier zo snel mogelijk op reageren, binnen de wettelijk bepaalde termijnen. Intertruck Benelux B.V. wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Intertruck Benelux B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@intertruck.com
 

Wijzigingen in privacy- en cookiestatement 

De privacy- en cookiestatement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy- en cookiestatement. Wijzigingen maken wij bekend via de website, het is daarom raadzaam om deze privacy- en cookiestatement regelmatig te raadplegen.
 

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacy- en cookiestatement voldoen. Als je vragen hebt over deze privacy- en cookiestatement kan je contact met ons opnemen via privacy@intertruck.com.
 
Intertruck Benelux B.V.
Koddeweg 10
3194DH Hoogvliet Rotterdam
+31 (0)10 - 50 34 444
Aan het laden
Aan het laden