2022 | Opspatafscherming

donderdag 15 oktober 2020
Regelgevingen en verordeningen zijn er niet voor niets. Deze moeten ervoor zorgen dat binnen de hele Europese Unie producten voldoen aan bepaalde gemeenschappelijke eisen. Ze hebben tot doel om een algemeen beleid te maken binnen de Europese unie. Omdat de lidstaten zelf invulling mogen geven aan de richtlijnen bij het omzetten naar een nationale wetgeving, kan er rekening worden gehouden met de nationale systemen en tradities.


Bekijk hier ons assortiment spatlappen

De voorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens en de daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden zijn ook vastgelegd in een Europese richtlijn.

De Europese richtlijnen voor onze branche zijn er voornamelijk op gericht om de verkeersveiligheid te vergroten. Zo is ook de toepassing van opspatafscherming vastgelegd. Er staat onder andere beschreven welke voertuigen opspatafscherming moeten hebben, aan welke afmetingen deze moeten voldoen en hoe het gemonteerd moet worden.

Ook staat dat sinds 9 april 2011 voertuigen zwaarder dan 7500 kg en opleggers zwaarder dan 3500 kg verplicht van anti-spray spatlappen moeten zijn voorzien. Anti-spray spatlappen moeten ervoor zorgen dat tenminste 70% van het opspattende water, vuil en steentjes worden afgevoerd, waardoor het zicht van de chauffeur en de omliggende medeweggebruikers minder wordt belemmerd. Dit uiteraard met als doel om de verkeersveiligheid te vergroten.

Anti-spray spatlappen

De anti-spray spatlappen van de bekende merken Jonesco en Roland zijn technisch hoogwaardige spatlappen en bevatten een gepatenteerde haarstructuur. Door opspattend water te vangen in deze structuur, wordt meer dan 70% van het water afgevoerd en hebben weggebruikers minder last van waternevel rondom de vrachtwagen. Dit helpt onveilige situaties te verminderen.

Bekijk hier ons assortiment anti-spray spatlappen

Hoewel deze spatlappen aan alle wettelijke minimale eisen voldoen, ervaren onze klanten toch de nodige ongemakken. Een veelvoorkomende geluid uit de markt is dat de spatlappen hard worden bij koud weer en daardoor makkelijk afbreken. Vuil en modder blijft in de haarstructuur hangen, wat niet meer schoon te krijgen is. De spatlappen worden stug en zwaar, waardoor ze van het spatbord loskomen en vervangen dienen te worden.
Anti-spray spatlap Jonesco
Anti-spray spatlap Roland

Nieuw systeem in ons assortiment

Om tegemoet te komen aan de vraag van de markt om een blijvend flexibele en schone anti-spray spatlap aan te bieden, zijn wij op zoek gegaan naar een alternatief.


De nieuwe Intertruck spatlappen worden gemaakt uit gerecycled, hoogwaardig rubber waardoor ze slijtvast zijn en bestendig tegen alle weersomstandigheden. Of het nu gaat om sneeuw, ijs, zand of regen. De rubbersamenstelling stelt de fabrikant in staat om eersteklas spatlappen te produceren welke wat dikker zijn dan de gemiddelde spatlap, maar toch in gewicht goed genoeg zijn voor de transporteur. Ze hebben een langere levensduur en vergroten de veiligheid voor de bestuurder en andere weggebruikers.

Het unieke ontwerp van horizontale stevige kanalen op het roklichaam en verticale kanalen aan de zijkanten, zorgt ervoor dat circa 80% van het water en vuil wordt afgevoerd. Het opspattende water valt neer op de centrale zone en wordt naar de zijkanten afgevoerd waar het neer kan slaan. De spatlap is door de kanalen eenvoudig te reinigen in vergelijking met andere soorten met een haarstructuur, wat de levensduur van de spatlappen verlengt.

Uiteraard voldoen de spatlappen aan de richtlijn 91/226-EEG en de Europese verordening 109/2011 die de antispray-systemen goedkeurt.

 • Flexibel rubber
 • Sterk en slagvast
 • Hard maar niet breekbaar
 • Bestendig tegen temperaturen van -35ºC tot +70ºC
 • Waterabsorptie van ca 80%
 • Ecologisch
 • Maatwerk mogelijk voor afwijkende formaten
 • Mogelijkheid tot bedrukken van logo's en reliëf

Regelgeving opspatafscherming

Wij zetten de regels voor de montage van correcte opspatafscherming nog even voor je op een rij:

 • Het type goedkeuringsmerk dient, ook na montage, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar te zijn aangebracht op de opspatafscherming.
 • De voorschriften in richtlijn 91/226/EEG en verordening 109/2011 bepalen dat de spatlap ten minste 70% van het door de banden verdreven water moet absorberen.


Maatvoering en regels bij voertuigen voorzien van spatscherm • De afstand (c) tussen buitenzijde band en binnenrand zijafscherming mag niet meer dan 100 mm bedragen.
 • Het spatbord moet een minimale breedte (q) hebben van de band (b) of, bij dubbel lucht, de gehele breedte (t) van twee banden bedekken.
 • De breedte van de spatlap moet gelijk zijn aan afmeting (q) behalve indien de spatlap zich binnen het spatbord bevindt. Dan moet de spatlap ten minste even breed zijn als het loopvlak van de band of banden. Voor het gedeelte aan de binnenzijde van het spatbord geldt een tolerantie van 10 mm.


 • De afstand tussen het hoogste en het laagste punt van het opspatafschermingssysteem moet op alle punten achter een verticale lijn door het midden van het wiel minimaal 45 mm bedragen. Daarvóór mag deze afstand geleidelijk afnemen.
 • Bij enkele of meervoudige assen moet de voorrand zich in voorwaartse richting uitstrekken tot de lijn O-Z die ten opzichte van het horizontale vlak een hoek van ten hoogste 45° mag bedragen. De achterrand mag niet meer dan 100 mm boven een horizontale lijn door het middelpunt van het wiel eindigen.
 • Bij meervoudige assen geldt het voorschrift voor de hoek van lijn O-Z alleen voor de voorste as en het voorschrift voor de achterzijde alleen voor de achterste as.
 • Bij enkele assen mag de afstand vanuit het hart van de as tot aan de onderrand van het spatbord niet meer zijn dan onderstaande afstanden en stralen:
  • Luchtvering
   • Gestuurde of volgwielen, vanaf de voorrand tot aan de achterrand (C-A): Rv ≤ 1,5 R
   • Niet gestuurde wielen, vanaf de voorrand tot aan de achterrand (C-A): Rv ≤ 1,25 R
  • Mechanische ophanging
   • Algemene regel: Rv ≤ 1,8 R
   • Voertuigen > 7½ ton: Rv ≤ 1,5 R
 • Bij meervoudige assen mag de zijafscherming van het hart van het voorste wiel naar het hart van het achterste wiel horizontaal doorlopen. De overige regels blijven gelijk.
 • Wanneer bij een meervoudige as de ruimte tussen de wielen groter is dan 250 mm, wordt er er een spatlap bevestigd tussen de wielen.
De maximumhoogte van de onderrand van de spatlap tot aan het wegdek mag niet meer dan 200 mm bedragen. Voor de achterste as mag dit maximaal 300 mm zijn als dit gezien de technische kenmerken van de ophanging toelaatbaar wordt geacht (roll on/off ferries).

Maatvoering bij voertuigen zonder spatscherm


 • De afstand tussen buitenzijde band en onderrand chassis moet ten minste 100 mm bedragen.
 • De maximumhoogte van de onderrand van de spatlap tot aan het wegdek mag niet meer dan 200 mm bedragen. Voor de achterste as mag dit maximaal 300 mm zijn als dit gezien de technische kenmerken van de ophanging toelaatbaar wordt geacht.

 • Meervoudige assen waarbij de afstand tussen de banden minder dan 250 mm bedraagt dienen voorzien te worden van een extra spatlap.
Aan het laden
Aan het laden