Garantieaanvraag voorwaarden:

 • Een aantal velden zijn verplicht omdat wij alleen met die informatie de garantieaanvraag in behandeling kunnen nemen.
 • Claims die niet vooraf zijn aangemeld en niet door ons zijn bevestigd door middel van een teruggekoppeld RMA nummer, zullen niet in behandeling worden genomen.
 • Wij behouden ons het recht voor om afwijkende opgaven, ten opzichte van de door ons ontvangen aantallen, overeenkomstig te behandelen. 
 • Intertruck is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van geretourneerde artikelen.
 • De vrachtkosten van de door jouw aangemelde delen worden bij afwijzing van de garantieclaim aan jouw organisatie doorbelast.
 • De aangeboden delen dienen in de originele verpakking, dan wel anders deugdelijk verpakt te zijn.
 • Intertruck is niet aansprakelijk voor schade of het ontbreken van onderdelen behorende bij het aangeboden artikel als gevolg van ondeugdelijke verpakking vanuit de afzender.
 • Het kan voorkomen dat wij verzoeken aanvullende foto's of andere informatie aan te leveren ter ondersteuning van een juiste beoordeling van de claim.
 • Bij een garantieafwijzing ontvang je bericht met de reden van afwijzing, eventueel voorzien van foto's.
 • De besluitvorming van de garantiebeoordeling is bindend.
 • Indien je het afgewezen artikel terug wil, zullen de kosten voor retournering aan jouw organisatie worden doorberekend.
 • Artikelen die langer dan 30 dagen na onze afwijzing nog in ons bezit zijn, zullen automatisch worden vernietigd. Eventueel daaraan gekoppelde kosten zullen wij aan jouw organisatie doorberekenen.
 • Voor een volledig overzicht verwijzen wij je naar onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Aan het laden
Aan het laden