Disclaimer

Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook, is eigendom van Intertruck Benelux BV, Hoogvliet tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Intertruck Benelux BV behoudt zich het recht voor om gedeelten van pagina’s of het complete aanbod zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te beëindigen.

Merken, afbeeldingen en tekstuele inhoud

De getoonde productafbeeldingen zijn voor zover mogelijk gelijk aan de aangeduide producten. Dit neemt niet weg dat ze in detail af kunnen wijken van het geleverde product. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend aan de getoonde afbeelding. Alle artikelnummers anders dan Intertruck artikelnummers zijn voor referentie indicaties. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.

Aansprakelijkheidsstellingen tegen Intertruck Benelux BV, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie zijn veroorzaakt, zijn fundamenteel uitgesloten, in zoverre er van de zijde van Intertruck Benelux BV geen sprake is van bewijsbaar opzettelijke of ernstig nalatige schuld.

Het vermenigvuldigen of gebruik van de op deze website gepubliceerde afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Intertruck Benelux BV niet toegestaan. Intertruck Benelux BV streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf vervaardigde afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of op licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten terug te vallen.

Auteurs- en handelsmerkrecht

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken vallen zonder restrictie onder de bepalingen van het voor het betreffende merk geldende handelsmerkrecht en de bezitsrechten van de geregistreerde eigenaar. Uitsluitend op basis van het louter en alleen noemen van handelsmerken mag de conclusie niet worden getrokken, dat deze niet door het recht van derden zijn beschermd!

Verwijzingen en links

Intertruck Benelux BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de toegang tot of de inhoud van websites die op welke wijze dan ook gelinkt zijn aan deze website. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet het eigendom zijn van Intertruck, zijn alleen opgenomen ter informatie voor bezoekers van deze site.

Intertruck Benelux BV heeft geen enkele invloed op de actuele of toekomstige vormgeving en op de inhouden van directe of indirecte gelinkte pagina’s. Derhalve distantieert Intertruck Benelux BV zich bij deze uitdrukkelijk van alle inhouden van alle gelinkte pagina’s, die na het plaatsen van de link zijn veranderd. Deze constatering geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor notities van derden in door Intertruck Benelux BV vervaardigde gastenboeken, discussieforums, reviews en mailinglijsten. Intertruck Benelux BV verklaart derhalve uitdrukkelijk, dat ten tijde van het plaatsen van de link, de betreffende gelinkte pagina’s geen illegale inhouden bevatten.

Het kan voorkomen dat bij het opstellen van webpagina’s en het schrijven van teksten fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Aan het laden
Aan het laden