LET OP: onze bankrekening is onlangs gewijzigd. We willen je erop wijzen dat het oude rekeningnummer binnenkort niet meer actief zal zijn. Om vertragingen of misverstanden te voorkomen, vragen we je om je administratie zo snel mogelijk bij te werken.Bekijk hier onze nieuwe bankgegevens.

De juiste ADR uitrusting

Vervoer je gevaarlijke stoffen? Zorg dan voor een geschikte, wettelijk verplichte ADR-uitrusting.
Om risico's op ongelukken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen te beperken, is de Europese ADR opgesteld. De bepalingen in het ADR zijn voor de Nederlandse wetgeving vertaald in het VLG reglement en schrijven voor hoe moet worden omgegaan met verpakking, uitrusting en correct vervoer. Vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten aan de ADR/VLG regels voldoen.
Wij hebben alles om je hierbij te helpen. Goedgevulde ADR-koffers volgens de nieuwste regelgeving voor Klasse 1 t/m 6, 8, 9 alsook losse onderdelen. Signaleringen, beschermende kleding, absorptiematerialen, tapes van het Intertruck merk.

Aan het laden
Aan het laden