De juiste ADR uitrusting

Vervoer je gevaarlijke stoffen? Zorg dan voor een geschikte, wettelijk verplichte ADR-uitrusting.
Om risico's op ongelukken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen te beperken, is de Europese ADR opgesteld. De bepalingen in het ADR zijn voor de Nederlandse wetgeving vertaald in het VLG reglement en schrijven voor hoe moet worden omgegaan met verpakking, uitrusting en correct vervoer. Vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten aan de ADR/VLG regels voldoen.
Wij hebben alles om je hierbij te helpen. Goedgevulde ADR-koffers volgens de nieuwste regelgeving voor Klasse 1 t/m 6, 8, 9 alsook losse onderdelen. Signaleringen, beschermende kleding, absorptiematerialen, tapes van het Intertruck merk.

Aan het laden
Aan het laden